Naše služby

 1. Outsorcing protipožiarnej ochrany a s ňou spojená komplexná sada služieb
 2. Outsorcing odpadového hospodárstva, neutralizácia, dekontaminácia a údržba
 3. Asistenčné a vyprosťovacie služby špeciálnou technikou

1. Outsorcing protipožiarnej ochrany a sňou spojená komplexná sada služieb

Poslaním našej spoločnosti je pomáhať pri zachraňovaní ľudských životov, ochraňovať majetok a osoby pre požiarmi a nebezpečnými látkami a poskytovať pomoc pri riešení mimoriadnych situácií.

Dym, nedostatok kyslíku, vysoká teplota a toxické prostredie to všetko spôsobuje oheň. Oheň sa zvyčajne šíri veľmi rýchlo a ohrozuje majetok a životy ľudí. Moderná technika spolu s profesionálmi s dlhoročnými skúsenosťami môže požiaru zabrániť ale nie vždy je tomu tak. K požiarnej ochrane pristupujeme v čo najkomplexnejšom rozsahu a preto sme okrem iného aj autori metodiky KOPP, ktorá nám napomáha v každodennej činnosti a tvorbe riešení ochrany pre našich klientov.

Medzi naše hlavné činnosti v komplexnej ochrane pred ohňom patria:

 • školenia a pravidelné preškolovanie zamestancov a členov protipožiarnych asistenčných hliadok
 • inšpekcia požiarnych zariadení
 • kontrola pripravenosti požiarnej techniky
 • návrhy a revízie evakučných plánov pre mimoriadne situácie
 • návrh a zavedenie metodiky riadenia v krízových situáciách
 • revidovanie politík pre nakladanie s odpadom a nebezpečnými látkami

Pri vzniknutom požiary sme pripravení poskytnúť nielen nasadenie našich ľudí a techniky pre boj s požiarom ale zároveň riešiť celkové riadenie vzniknutej situácie a taktiež poskytnúť:

 • prvú pomoc osobám postihnutým požiarom
 • prevoz zranený
 • vyrozumenie okolia a prípadnú evakuáciu
 • vyprošťovanie zranených
 • zabezpečenie nebezpečných látok
 • založenie dokontamičného centra
 • založenie krízového a komunikačného centra

Dôkladnou každodennou prevenciou sa snažíme zabrániť vzniku požiaru a v prípade jeho vzniku robíme všetko preto aby sme ho v maximálnej možnej miere eliminovali a predšli strate ľudských životov a škodám na majetku..

V prípade škôd na majetku sme pripravení následne po požiari riešiť zabezpečenie miesta požiaru, a jeho postupnú fixáciu. Prostredníctvom špeciálnej techniky sme pripravení nielen na prevoz sutiny ale aj na vyčistenie miesta požiaru od horlavých látok, plynov a v neposlednom rade aj výbušnín.

Pozemné zásahy a zásahy zo vzduchu zabezpezpečujeme prevažne vlastnou technikou, ktorá je umiestnená u našich zákazníkov alebo na našich bázových stanicach a je pripravená na nasadenie v oblasti strednej Európy. Viaceré naše technické prostriedky sú jedinečné v regióne V4 a niektoré znich aj v celosvetovom meradle.

V prípade, že ste výrobný podnik, organizátor spoločenských podujatí, stavebná spoločnosť alebo iná organizácia, ktorá vyžaduje outsourcing priemyselnej požiarnej ochrany alebo inú súvisiacu činnosť obráte sa na nás a my Vám radi pomôžeme.