Kontakt

Korešpondenčná adresa spoločnosti:

ETD services s.r.o.
Sandrická 1062/29
966 81 Žarnovica
Slovenská republika

Telefonický kontakt

Telefón: 0901 729 222

Email

Pre e-mailovú komunikáciu nám napíšte na dispecing@etds.sk